مشتریان عزیز میتوانند هر گونه نارضایتی و شکایت خود را از طریق آدرس زیر که مربوط به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی میباشد، ثبت و پیگیری نمایند.
https://enamad.ir/Home/Complaint
و یا اگر میخواهید از زیر مجوعه های تیم گلدن ست نزد مدیریت برند شکایت کنید، از طریق آدرس موجود در برگه تماس با ما، شکایت خود را به ما برسانید تا سریعا رسیدگی و نتیجه به شما اعلام شود.